browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Christian fra 7 til 11 måneder

Posted by on 30. juni 2008

Christian er blevet 13½ måned, så den vågne læser vil nok have opdaget at der ikke er sket noget på videofronten siden man så Christian runde de 7 måneder i video 2.

Her er så video 3. Det er lidt surt ikke at kunne vise noget fra de sidste 2½ måned, men det må I have til gode i næste video.

Share

Comments are closed.